Produktutvikling

Utvikle et konsept eller idé til et ferdig produserbart og salgbart produkt.

Våre medarbeidere i utviklingsavdelingen har lang og variert erfaring i utvikling av serieproduserte produkter.

Vi har spisskompetanse på utvikling av sømbaserte produkter, og har bred erfaring i ulik materialbruk og tilhørende komponenter i myke og harde plaster.

I produktutvikling samarbeider alltid industridesigner og produktutviklere for å komme frem til et godt og produserbart produkt.

Testing og praktisk utprøving av ulike løsninger er også en viktig del av produktutviklingen.

GSI produktutvikling
GSI Gausdal Sewing Industry AS, 2651 Østre Gausdal
Tlf: 61 05 51 00 · post@gsi.no · www.gsi.no