Prosjektstyring

Utviklingsprosjektet må være forankret i bedriftens strategi og målsetninger.

Omfanget av utviklingsprosjektet må være tilpasset bedriftens økonomiske og menneskelige ressurser.

I alle utviklingsprosjekter er god styring av prosjektet meget viktig for å kunne sikre et godt og riktig sluttprodukt.

Prosjektstyring skal sikre at prosjektet når de definerte mål, innen riktig tidsramme og budsjett.

GSI har lang og allsidig erfaring fra å lede ulike utviklingsprosjekter.

Prosjektleder kan være fra GSI, fra kunden eller ekstern konsulent.

GSI prosjektstyring
GSI Gausdal Sewing Industry AS, 2651 Østre Gausdal
Tlf: 61 05 51 00 · post@gsi.no · www.gsi.no