Prøveproduksjon

Under prøveproduksjon tester vi at produktet er produserbart, og at de mest kostnadseffektive løsningene er valgt.

Vi utvikler selv eller skaffer eventuelle nødvendige verktøy for å kunne komme i gang med ordinær serieproduksjon.

Planlegging av logistikk og bruk av eventuelle underleverandører.

Utføre nødvendig testing av produktet etter at det er produsert under så reelle forhold som mulig.
Kalkulering av produkt og emballasje.

Fremskaffe all nødvendig dokumentasjon for produkt, produksjon, kvalitetssikring og logistikk.

GSI prøveproduksjon
GSI Gausdal Sewing Industry AS, 2651 Østre Gausdal
Tlf: 61 05 51 00 · post@gsi.no · www.gsi.no