Serieproduksjon

Våre produksjonsmedarbeidere og produksjonsledelse har lang erfaring i produksjon av sømbaserte produkter, samt montering av produkter der sømbaserte komponenter inngår som en del av produktet.

Avhengig av produksjonsantall og seriestørrelser, lokaliseres produksjon og montering til Gausdal, Baltikum eller Kina.

Produksjon, montering, emballering og distribusjon av produktene er ofte en kombinasjon der alle produksjonssteder er involvert.

Vi tilstreber alltid å gjøre det på den mest kostnadseffektive måten, og som gir den beste totaløkonomi for GSI og for kunden.

GSI serieproduksjon
GSI Gausdal Sewing Industry AS, 2651 Østre Gausdal
Tlf: 61 05 51 00 · post@gsi.no · www.gsi.no